“நீங்க முதன்முதல பயன்படுத்தின பல்துலக்கி இன்னும் இந்த பூமியில தான் இருக்கு,” என திவ்யா கூற அவரின் தற்காலிக விற்பனையகத்தைச் சுற்றி நின்று கொண்டிருந்த சிறியக் கூட்டமானது அவர் சொன்னதை உணர்ந்து வாயடைத்துப் போய் அதிர்ச்சியாக அவரை நோக்கினர். “நான் ரெண்டு மூங்கில் பல்துலக்கி வாங்கிக்குறேன். ஒன்னு எனக்கு அப்புறம் இன்னொன்னு என் நண்பருக்கு,” என கூட்டத்தில் இருந்து வந்த ஓர் குரல் நிலவிய அமைதியை உடைத்தது. அப்பொழுது பிரதீப்பும் திவ்யாவும் கையில் எடுத்துச் செல்லக் கூடிய வகையில் இருக்கும் தங்களின் பெயர் பொறிக்கும் இயந்திரத்தை இயக்குகின்றனர். ஓர் சிறிய இரைச்சல். அடுத்த நொடியே இரண்டு பல்துலக்கிகளில் இரண்டு பெயர்கள் பொறிக்கப்பட்டுவிட்டன.

“சென்னைங்கறது ஒரு ஊரு,” என பிரதீப் கூற, “மெட்ராஸ்ங்கறது ஒரு உணர்வு,” என அதனை நிறைவு செய்யுமாறு திவ்யா கூற இருவரும்  ஒருவரை ஒருவர் பார்த்துக் கொண்டு புன்முறுவல் செய்கின்றனர். கடற்கரைகளில் இருக்கும் நெகிழிக் குப்பைகளைப் பற்றி அனைவரும் ஒருபுறம் குறை சொல்லிக் கொண்டு இருக்க, பிரதீப் சேகர் என்பவரும், திவ்யா தக்ஷனா என்பவரும் 2018-ஆம் ஆண்டு பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ மெட்ராஸ் (Plastic Free Madras – நெகிழி இல்லா மெட்ராஸ்) என்றொரு ஆலோசனை நிறுவனத்தைத் துவங்கினர். சென்னைவாசிகளுக்குத் தங்கள் ஊருடன் இருக்கும் உணர்ச்சிகரமான பந்தத்தைப் பயன்படுத்தி ஒருமுறை மட்டும் பயன்படுத்தும் நெகிழியின் தீய விளைவுகளை அவர்களிடம் எடுத்துரைக்க முடியுமென அவர்கள் நம்பினர்.

புகைப்படக் கலைஞர்களாக இருந்து சமூக தொழில்முனைவோர்களாக மாறிய இவர்களைப் போன்றவர்களே நகரத்துக்கு தற்பொழுது தேவையானவர்களாக உள்ளனர். மற்றவர்கள் குறைபாடுகள் காணும் இடங்களில் இவர்களைப் போன்றோர் வாய்ப்புகளைக் காண்கின்றனர். எடுத்துக்காட்டாக, நெகிழியால் ஆன பல்துலக்கிகள் விலைக் குறைவானது மட்டுமல்லாமல் மூங்கிலால் ஆன பல்துலக்கிகளைக் காட்டிலும் பொதுவாகப் பயன்பாட்டில் உள்ளவை. மூங்கிலால் ஆன பல்துலக்கிகளை தனிப்பட்ட நபருக்கு ஏற்றவாறு அவற்றில் பெயர் பொறித்து அவற்றைப் பிறருக்கு அன்பளிப்புகளாக வழங்கும் வண்ணம் பொருட்காட்சிகளில் விற்பனை செய்யும் எளிய யோசனை மக்களின் மத்தியில் இவற்றிற்கு பெரும் வரவேற்பினைப் பெற்றுத் தந்தது. அத்துடன் ஒரு முறை மட்டுமே பயன்படுத்தக் கூடிய நெகிழியின்…

TO READ FULL STORY

Hey there! We're glad you are interested in this story. As a start up publishing company, we try to know our readers, and would love for you to subscribe and let us know who you are.

    or Sign In with

    We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

      Be the first to receive the most updated stories from GOTN