தென்னிந்தியர்கள் பெரும்பாலும் அவர்களின் பிறந்த ஊரின் பெயரைத் தங்களின்  புனைபெயராக வைத்துக் கொள்வது வழக்கம். ஸ்ரீரங் (Srirang) என்றழைக்கப்படும் ஸ்ரீத்தி சடகோபன் (Srithi Sadagopan), தன் திருமணம் வரை தன் இளம்பருவத்தை திருச்சியில் உள்ள கோயில் நகரான ஸ்ரீரங்கத்திலேயே (Srirangam) கழித்தார். தன் வாழ்க்கையை மொத்தமாக திருப்பிப் போடப் போகும் ஒரு வாழ்க்கை கட்டத்திற்குள், கனிவான இருபத்து மூன்று வயது சிறு ஊரில் வளர்ந்த பெண்ணான ஸ்ரீத்தி சடகோபன் நுழையப் போகிறார் என அவர் அறிந்திருக்கவில்லை. உலகின் மறுபாதியில் உள்ள அமெரிக்காவிற்கு (U.S.A) தன் கணவருடன் புலம்பெயர்ந்த அவர் கிட்டத்தட்ட பன்னிரெண்டு ஆண்டுகள் கழித்து ஒரு துணிவுள்ள, ஈகை மனம் (philanthropic) படைத்த தொழில்முனைவோராக (entrepreneur) இந்தியாவுக்கு திரும்பியுள்ளார்.

அணியங்களின் (accessories) சூழல்நல வர்த்தக நிறுவனம் (eco-friendly brand) தான்  ஸ்ரீரங் எனப்படும் ஸ்ரீத்தியின் அணியங்களின் நிறுவனமாகும். இப்பெயர் அவரின் சொந்த ஊரான ஸ்ரீரங்கத்துக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதம் சூட்டப்பட்ட பெயராகும். துணிகள் (fabrics) மீது ஸ்ரீத்தி வைத்திருந்த வாழ்நாள் கனவு மற்றும் அவரைச் சுற்றி இருப்பவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்ற அவரின் உள்ளார்ந்த விருபத்தின் அவதாரமே – ஸ்ரீரங். “என் வீட்டில் வேலை செய்யும் சாந்தி, அவரின் மகனின் படிப்பு செலவுக்கு என்னிடம் பண உதவி கேட்டார். எனவே, நான் அவருக்கு உதவுவது மட்டுமல்லாமல் அவரின் திறன்களை பணியாக மாற்றி அவரே அவருக்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என நினைத்தேன்.” தற்செயலாக சாந்தி தையல் கலையில் (stitching) கைத்தேர்ந்து இருந்தமையால் இருவரும் சேர்ந்து பைகளை வடிவமைக்கத் தொடங்கினர்.

ஒரு ஆண்டிலேயே அவர்களின் வர்த்தக நிறுவனம் வித விதமான வடிவமைப்பு வகைகள் கொண்ட கைப்பைகளை (clutches) வடிவமைக்கத் தொடங்கியது. இந்நாள் வரை இந்த விலைப்பொருளுக்கு அவர்கள் பெயர் போகியுள்ளனர். “நான் சிறுவயதில் எனது ஆடைக்கு ஒத்துப்போகும் வகையில் கைப்பைகள் வைத்திருப்பது  எனக்கு தெள்ளத் தெளிவாக நினைவு இருக்கிறது,” என…

TO READ FULL STORY

Hey there! We're glad you are interested in this story. As a start up publishing company, we try to know our readers, and would love for you to subscribe and let us know who you are.

    or Sign In with

    We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

      Be the first to receive the most updated stories from GOTN