உயர்நிலைப் பள்ளியில் வேதியியல் (chemistry) பாடத்தில் வரும் சமன்பாடுகளையும் குறியீடுகளையும் (equations and symbols) எவ்வாறு மனதில் நிறுத்துவது என அவற்றைக் கண்டு பலரும் அஞ்சுவதுண்டு. ஆனால் கேஷவ் விஜய் (Keshav Vijay) என்பவருக்கு அதுவே கை வந்த கலையாக இருந்தது. வேதியியல் துறையிலேயே தான் பணி செய்ய வேண்டும் என்பதை வெகு முன்பாகவே அவர் உணர்ந்தார். தனது பத்தாம் வகுப்பில் எல்லாம் தான் ஒரு வேதிப் பொறியாளர் (Chemical Engineer) ஆக வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்தார் கேஷவ். “நான் எனது உயர்நிலைப் பள்ளித் தேர்வில் அதிக மதிப்பெண்கள் எடுத்து இருந்தேன். பொறியியல் கலந்தாய்வில் வேதிப் பொறியியலை (Chemical Engineering) தேர்வு செய்தேன். எனினும், நான் எடுத்த மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் அங்கு வந்திருந்த பலரும் அந்தத் துறையை மிகவும் குறைவாகவே மதிப்பிட்டனர். அதற்கு என்ன செய்வது? வேதியியலே என் பாணியில் குறியீடிடல் (coding)!” என சிரிக்கிறார் அவர்.

கல்லூரி இறுதியாண்டுக்கு முந்தைய கோடை விடுமுறையில், ‘துளிர் நிறுவனங்கள் (startups)’ துளிர்விட்டு வந்துக் கொண்டிருந்த காலக்கட்டத்தில், பல துறைகளை பதம் பார்க்க விரும்பினார் கேஷவ். ஆரம்பத்தில் ஒரு தொழில்முனைவோர் ஆக வேண்டும் என்ற குறிக்கோளுடன் அவரில்லை. “முனைவர் பட்டம் பெற்ற ஆய்வாளர் ஒருவர், முனைவர் பட்டம் பெற்ற இரண்டு அறிஞர்கள், தொழில்நுட்பத் துறையில் முதுகலைப் பயின்று வந்த மாணவி ஒருவர் என பலதரப்பட்ட நபர்களைக் கொண்ட குழுவோடு கோடைக் கால பயிற்சி ஆய்வாளராக நான் ஐஐடியில் பணிபுரிந்து வந்தேன்.” ஆராய்ச்சிக் குழுவில் இருந்த முனைவர். K. சிவகாமி (Dr. K. Sivagami), G. திவ்யப்ரியா (G. Divyapriya), ரம்யா செல்வராஜ் (Ramya Selvaraj), அரவிந்த் E.S (Aravind E.S.) மற்றும் கேஷவ் — இவர்கள் யாவரும் இணைந்தே பின்னர் டீம் என்விரோ (Team Enviro) என்றப் பெயரில் ஒரு துளிர் நிறுவனம் துவங்கினர்.

2017-ஆம் ஆண்டின் துவக்கத்தில் மாசு மற்றும் புவி வெப்பமயமாதல் (pollution and global warming) பற்றிய அதிக விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டு வந்ததால், நிறுவனங்கள் யாவும் மாசற்ற…

TO READ FULL STORY

Hey there! We're glad you are interested in this story. As a start up publishing company, we try to know our readers, and would love for you to subscribe and let us know who you are.

    or Sign In with

    We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

      Be the first to receive the most updated stories from GOTN