“சக்கர பொங்கல், மிஷ்டி டோய் (வங்காள நாட்டு இனிப்பு வகை), பாண் மற்றும் பஞ்சாமிர்தம்,” எனப் பட்டியலிடுகிறார் ஜனனி கண்ணன். இவை இந்தியா எங்கிலும் இருக்கும் புகழ்பெற்ற சுவைமிக்க உணவுப் பொருட்கள் மட்டுமல்லாமல் ஸிட்டர் (Zitter) நிறுவனத்தின் சாக்லெட் தொகுப்புகளில் அதிகம் விற்பனையாகும் சாக்லெட்களும் கூட.

பதினாறு டிகிரி வெப்பநிலையில் அடுக்குகளாக சாக்லெட்கள் மற்றும் மாவு பண்டங்கள் கொண்ட குளிர் பதனி ஒன்று குளிரூட்டப்பட்ட அறையில் இருக்கிறது. இதுவே ஸிட்டர் சாக்லெட் தயாரிக்கும் நிறுவனத்தின் பணியகம் ஆகும். திறந்திருக்கும் ஓர் கதவின் வழியே அறையில் இருந்து வரும் குளிர்ந்த காற்று நம்மை கடந்து செல்வது சென்னையின் கோடை வெயிலின் கடுமையில் இருந்து நம்மை ஒரு கணம் விடுவிக்கிறது. அடுக்காக சாக்லெட் அச்சுகள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டு இருக்க ஸிட்டர் சாக்லெட் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ஜனனி ஓர் நுண்ணலை அடுப்பின் (microwave oven) பின்னே நின்று கொண்டிருக்கிறார். “எனக்கு மிகவும் பிடித்தமான பொழுதுபோக்கு வேலை செய்யும்போது நீங்கள் என்னை சந்திக்க வந்திருக்கிறீர்கள்,” என கூறும் அவர் தனது கைபேசியின் திரையை நம் பக்கம் திருப்பி அதில் இருக்கும் எந்திர வடிவ அச்சின் புகைப்படத்தை நம்மிடம் காட்டுகிறார். “இந்தியா மட்டுமல்லாமல் உலகெங்கிலும் இருக்கும் இணையத்தள அடுமனைகளைப் (bakery) பற்றியே நான் பெரும்பாலும் இணையத்தில் படித்துக் கொண்டிருப்பேன்,” என சிரித்துக் கொண்டே கூறும் அவர், காலப்போக்கில் தான் சேகரித்து வைத்திருக்கும் சாக்லெட் தயாரிப்புக்கு சம்பந்தமான பொருட்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் ஓர் வழங்கிடத்தை (counter) நமக்கு சுட்டிக் காட்டுகிறார்.

நம்மைப் போலவே சாக்லெட் உடனான குறிப்பாக சாக்லெட் என்றாலே நம் நினைவுகளை வருடும் அடர் ஊதா நிறத்தில் இருக்கும் காட்பரி நிறுவனத்தின் உருக்கப்பட்ட சாக்லெட் உடனான ஓர் பயணம் ஜனனிக்கும் துவங்கியுள்ளது. “அப்பொழுதெல்லாம் அணிச்சல் (cake) செய்வதற்கென்றே செய்முறை ஒன்றிருக்கும்,” என நினைவுக் கூறும் அவர் சிறுவயதில் தான் அணிச்சல் செய்த நினைவுகளை நம்முடன் பகிர்கிறார். தற்பொழுது இருக்கும் ஓடிஜி (OTG…

TO READ FULL STORY

Hey there! We're glad you are interested in this story. As a start up publishing company, we try to know our readers, and would love for you to subscribe and let us know who you are.

    or Sign In with

    We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

      Be the first to receive the most updated stories from GOTN