சங்கக் காலத்தின் மறந்துப் போன இசைக்கருவியான யாழை, சென்ற ஆண்டு புதுபிக்கப்பட்ட நிலையில் உயிர்பித்து அதற்கு உரு கொடுத்தவரே, இளம் இசைக் கலைஞரும் நரம்பு இசைக் கருவிகள் செய்வதில் கைத்தேர்ந்தவருமான தருண் சேகர் (Tharun Sekar) என்பவர். மயில் வடிவத்தில் தலைப் பகுதி. அதிலிருந்து இசைவாக வளைந்து செல்லும் மென்மையான கழுத்துப் பகுதி. இரண்டு சிறிய இறக்கைகளால் சூழப்பட்டு இருக்கும் மரத்தால் ஆன கிண்ணம் வடிவில் பரந்து விரிந்த ஒரு அடிப்பகுதி. அதன் மேலே ஒலிப்பலகையாக செயல்படுவதற்கென போர்த்தப்பட்டிருக்கும் போர்வைத்தோல் எனப்படும் ஒரு வகையான தோல். மெருகேற்றப்பட்ட சிவப்பு நிற தேவதாரு மரத்தின் மரத்தைக் கொண்டு செதுக்கி வடிவமைக்கப்பட்டு, அலங்காரமான பித்தளை தாங்கியின் உதவியுடன் உயிர் பெற்று நிற்கும் இந்த அழகான கருவியே தருண் சேகர் வடிவமைத்த யாழ் ஆகும்.

அந்த யாழின் கழுத்துப் பகுதிக்கும் இறுக்கமான போர்வைத் தோலுக்கும் இடையே பொருத்தப்பட்டிருக்கும் நரம்புகளை மீட்டி, சில மாதங்களுக்குப் பிறகு அழகான இயற்கைக் சூழலில் ஓர் மென்மையான பாட்டினை மீட்டுகிறார் தருண். பின்னர் இந்த பாட்டே இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த இந்த இசைக்கருவியைக் கொண்டு உலகிலேயே முதல் முறையாக ஆவணப்படுத்தப்பட்ட யாழிசை எனும் பெயர் பெறுகிறது. அழகி என்று பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ள இந்த பாட்டினை தருண், ராப் இசைக் கலைஞர் சயான் சாஹீர் (Syan Saheer) மற்றும் தி நோமாட் கல்ச்சர் (The Nomad Culture) எனப்படும் சிவசுப்பிரமணியன் (Sivasubramanian) எனும் கலைஞர் ஆகிய மூவரும் ஒருங்கிணைந்து உருவாக்கியுள்ளனர். பழைய நினைவுகளை நினைவுக்கூறும் வகையில் ஒரு மெல்லிய இசை பின்னிசையாக நம் காதுகளை வருட, சங்கக் காலத்தைச் சார்ந்த ‘அழகி’ என்ற ஒரு அழகான, வலிமையான பெண்மணியின் மீட்சியைப் பற்றி இவர்கள் மூவரும் பாடுகின்றனர். யாழ் எனும் கருவி புதுப்பிக்கப்பட்டு மீண்டும் உருவெடுத்திருப்பதற்கு உவமையாகயும் இவர்கள் பாடலின் கரு திகழ்கிறது.

புதுப்பிக்கப்பட்ட இந்த யாழின் செயல்முறை ஆனது அறிஞர்களிடம் உரையாடுவது, தமிழ் இலக்கியங்களில் இருந்து யாழ்…

TO READ FULL STORY

Hey there! We're glad you are interested in this story. As a start up publishing company, we try to know our readers, and would love for you to subscribe and let us know who you are.

    or Sign In with

    We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

      Be the first to receive the most updated stories from GOTN