“பெரியவனா ஆன அப்புறம் நீ என்ன ஆகணும்னு ஆசை படற நைத்ரோ?” என தன்னைக் காண வந்த மற்ற பெரியவர்களைப் போலவே இன்னொருவரும் சிறுவனாகிய நைத்ரோவனிடம் (Naidhrovan) கேட்க அதற்கு அந்த சிறுவனோ “நிலம் நீர் ரெண்டிலையும் போற மாதிரியான பறக்குற கார் ஒன்னு செய்யணும்!” என கண்களில் வியப்பு கலந்த பூரிப்புடன் கூறுகிறான். மற்ற அனைத்து குழந்தைகளும் மருத்துவர்களாகவும் விண்வெளி வீரர்களாகவும் ஆசைப் பட்டு கொண்டிருக்கும் வேளையில் நைத்ரோவனுக்கு கண்டுபிடிப்புகள் மீதே அதீத ஆர்வம் இருந்து வந்தது.

நம்மில் பெரும்பாலானோருக்கு ஓரிடத்தில் இருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு நகர்வது என்பது ஓர் பெரிய பொருட்டாக இருக்காது. ஆனால் அன்றாட வாழ்வில் ஒருவர் எவ்வாறு ஓரிடத்தில் இருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு நகர்நது செயல்படுவது என்பது பற்றி நைத்ரோவன் அதிகம் சிந்திப்பதுண்டு. இந்த இளம் தொழில்முனைவோருக்கு தசை வலுவிழப்பு (muscular dystrophy) இருப்பதாக அவரின் சிறுவயதில் கண்டறியப்பட்டது. 

இந்த மருத்துவ ஆய்வுறுதிக்குப் பின்னர் அவரின் பள்ளிக்கூடம் அவருக்குப் பெரிதும் ஆதரவாக இருந்தது. அவர் செல்வதற்கு எளிமையாக இருப்பதற்கென தரைத்தளத்தில் இருந்த வகுப்பறைகளுக்கே அவர் நியமிக்கப்பட்டார். எனினும் அவரின் இந்த நிலைமையானது உயர்நிலை வகுப்பில் தனது விருப்பப் பாடத்தை தேர்வு செய்வதில் இடையூறாக அமைந்து தனது வாழ்க்கைப் பாதையை மாற்றி அமைத்தது. “நான் அறிவியல் துறையில் பணி செய்ய விரும்பி அந்தப் பாடத்தையே தேர்வு செய்தேன்,” என கூறும் அவர் எவ்வாறு மறைந்த தனது தந்தை தன்னுடைய பொறியாளர் கனவுக்கு மேற்கோளாக இருந்தார் என்பதை நினைவுக் கூறுகிறார். அறிவியல் பாடத்தை தேர்வு செய்தால் அடிக்கடி வகுப்பறையில் இருந்து வெவ்வேறு ஆய்வுக் கூடங்களுக்கு செல்ல வேண்டி இருக்கும். ஆனால் மற்றவர்களைப் போல் அவரால் ஓரிடத்தில் இருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு எளிதாக நகர முடியாது என்பதால் அறிவியல் பாடத்துக்கு பதிலாக வணிகவியல் பாடத்தை அவர் தேர்வு செய்யுமாறு அறிவுரைக்கப்பட்டார்.

தனது கல்லூரி பருவத்தின் போதெல்லாம் அன்றாடம் ஓர் நடைமுறையை அவர் கடைப்பிடித்து வந்தார். தவறாமல் தினமும் காலை ஆறில் இருந்து பத்து மணி…

TO READ FULL STORY

Hey there! We're glad you are interested in this story. As a start up publishing company, we try to know our readers, and would love for you to subscribe and let us know who you are.

    or Sign In with

    We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

      Be the first to receive the most updated stories from GOTN